Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Văn bản – Điều hành

Văn bản – Điều hành

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
84/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023

24/05/2023
74/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

27/04/2023
61/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

10/04/2023
60/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

10/04/2023
57/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2023

31/03/2023
50/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

27/03/2023
38/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

9/3/2023
36/QĐ-TCNDK

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với người tham gia Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

23/02/2023
35/QĐ-TCNDK

Về việc ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

23/02/2023
34/QĐ-TCNDK

Ban hành quy chế hoạt động Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

23/02/2023

Văn bản

Thời khóa biểu

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
 1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 50
  • 1.127
  • 2.823
  • 35.888
  • 134.877
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574