Tuyển sinh ✨

TUYỂN SINH CÁC NGHỀ NGẮN HẠN – SƠ CẤP

Năm 2021

  • Chương trình đào tạo chọn lọc;
  • Giáo viên tận tình, đào tạo từ căn bản đến ra thợ;
  • Được cấp chứng chỉ theo quy định khi hoàn thành khóa học;
  • Được giới thiệu việc làm.
  • (0258) 3850 574
Tư vấn  (24/7) 0258 3850574