Tuyển sinh ✨

QUYẾT ĐỊNH

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
38/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

29/3/2024
31/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

14/03/2024
25/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

20/02/2024
23/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2024

15/02/2024
15/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NĂM HỌC 2023 – 2024

23/01/2023
16/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2024

23/01/2023
02/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024

5/1/2024
205/QD-TCNDK

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023

17/11/2023
206/QĐ-TCNDK

Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh tăng, giảm dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023

17/11/2023
84/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023

24/05/2023

Thời khóa biểu

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Võ Thành Long: Phó Hiệu trưởng
 1. Ông Huỳnh Nhật Cường: Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách trung tâm

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 31
  • 1.595
  • 10.035
  • 44.518
  • 178.150
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574