Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Giới thiệu / Bộ máy tổ chức

1. Lãnh đạo nhà trường

 

Thầy: Nguyễn Xuân Tạo

Chức vụ: Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0389373655

Email: taokhanhhoa@gmail.com

Thầy: Võ Thành Long

Chức vụ: Phó hiệu trưởng

Số điện thoại: 0987874146

Email: thanhlong871988@gmail.com

2. Phòng Hành chính - Kế toán

Cô Nguyễn Thị Như Ý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0983806805
Email: nguyenthinhuy84@yahoo.com.vn

3. Phòng Đào tạo - Quản sinh

Thầy Lê Văn Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng phòng - Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0906514845
Email: lvhoang.gdtxdkhanh@khanhhoa.edu.vn

4. Khoa Giáo dục nghề nghiệp

Cô Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ: Trưởng khoa
Số điện thoại: 0973792048
Email: camnguyentcn@gmail.com


Thầy Huỳnh Hào Kiệt
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Số điện thoại: 0975434347
Email: haokiet49nl.ntu@gmail.com

5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Thầy Huỳnh Nhật Cường
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách trung tâm
Số điện thoại: 084.515.4136
Email: hncuong.to.gdtxdienkhanh@khanhhoa.edu.vn

Đường dây nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Võ Thành Long: Phó Hiệu trưởng
 1. Ông Huỳnh Nhật Cường: Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách trung tâm

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 5
  • 449
  • 3.463
  • 34.627
  • 158.335
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574