Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Giới thiệu / Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

1. Lãnh đạo nhà trường

 


Trần Thế Kha


Chức vụ: Phó hiệu trưởng – Phụ trách nhà trường


Số điện thoại: 0935988950


Email: tranthekha@gmail.com

2. Phòng Hành chính – Kế toán

Thầy Huỳnh Xích Hổ
Chức vụ: Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0987588298
Email: xichho2663@gmail.com
Cô Nguyễn Thị Như Ý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0983806805 
Email: nguyenthinhuy84@yahoo.com.vn

3. Phòng Đào tạo – Quản sinh

Thầy Huỳnh Đức Nam
Chức vụ: Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0906514845
Email: ducnamdk@gmail.com

4. Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Cô Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ: Phó trưởng khoa – Phụ trách Khoa
Số điện thoại: 0973792048
Email: camnguyentcn@gmail.com
Thầy Huỳnh Hào Kiệt
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Số điện thoại: 0975434347
Email: haokiet49nl.ntu@gmail.com

5. Khoa Giáo dục thường xuyên

Thầy Đỗ Hữu Triết
Chức vụ: Trưởng khoa
Số điện thoại: 0913482474
Email: dhtriet.gdtxdkhanh@khanhhoa.edu.vn

 

Đường dây nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Trần Thế Kha: Phó Hiệu trưởng – Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0935.988.950
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
 1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 64
  • 314
  • 1.791
  • 28.674
  • 121.349
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574