Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Giới thiệu / Bộ máy tổ chức

Bộ máy tổ chức

1. Lãnh đạo nhà trường

 


Thầy: Nguyễn Xuân Tạo

Chức vụ: Hiệu trưởng

Số điện thoại: 0389373655

Email: taokhanhhoa@gmail.com

2. Phòng Hành chính – Kế toán

Thầy Huỳnh Xích Hổ
Chức vụ: Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0987588298
Email: xichho2663@gmail.com
Cô Nguyễn Thị Như Ý
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 0983806805 
Email: nguyenthinhuy84@yahoo.com.vn

3. Phòng Đào tạo – Quản sinh

Thầy Lê Văn Hoàng
Chức vụ: Phó trưởng phòng – Phụ trách phòng
Số điện thoại: 0906514845
Email: lvhoang.gdtxdkhanh@khanhhoa.edu.vn

4. Khoa Giáo dục nghề nghiệp

Cô Nguyễn Thị Cẩm
Chức vụ: Trưởng khoa – Phụ trách Khoa
Số điện thoại: 0973792048
Email: camnguyentcn@gmail.com
Thầy Huỳnh Hào Kiệt
Chức vụ: Phó trưởng khoa
Số điện thoại: 0975434347
Email: haokiet49nl.ntu@gmail.com

5. Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Thầy Đỗ Hữu Triết
Chức vụ: Giám đốc
Số điện thoại: 0913482474
Email: dhtriet.gdtxdkhanh@khanhhoa.edu.vn

 

Văn bản

Đường dây nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
 1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 50
  • 1.127
  • 2.823
  • 35.888
  • 134.877
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574