Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Thủ tục hành chính

Thủ tục hành chính

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, MUA SẮM, GIAO, THUÊ TÀI SẢN CÔNG

01/06/2023

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TRỤ SỞ LÀM VIỆC, CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP NĂM 2023

01/06/2023
13/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành một số quy trình làm việc của Phòng Hành chính – Kế toán

19/01/2023
51/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRƯỜNG, CÁN BỘ QUẢN LÝ CÁC PHÒNG, KHOA VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH

31/03/2022
43/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH

25/03/2022
37/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ PHÒNG HỌC, NHÀ XƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH

11/03/2022
28/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH

18/02/2022
179/QĐ-TCNDK

Quyết định ban hành một số quy trình làm việc của Phòng Hành chính – Kế toán

12/10/2021
139/QD-TCNDK

Quyết định v/v ban hành quy trình Đào tạo năm 2021

16/9/2021
48/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021 CỦA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DIÊN KHÁNH

30/03/2021

Thời khóa biểu

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Võ Thành Long: Phó Hiệu trưởng
 1. Ông Huỳnh Nhật Cường: Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách trung tâm

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 16
  • 2.429
  • 5.712
  • 35.859
  • 165.845
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574