Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Công khai / Công khai

Công khai

Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành File đính kèm
84/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023

24/05/2023
61/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

10/04/2023
27/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023

13/02/2023
26/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

09/02/2023
23/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH V/v Ban hành Quy chế chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo giáo dục phổ thông

03/02/2023
13/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành một số quy trình làm việc của Phòng Hành chính – Kế toán

19/01/2023
12/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

19/01/2023
10/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2023

16/01/2023
01/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2023

03/01/2023
186/QĐ-TCNDK

QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách nhà nước năm 2022

24/11/2022

Văn bản

Thời khóa biểu

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
 1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 1
  • 636
  • 2.979
  • 35.135
  • 133.905
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574