Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Văn bản - Điều hành / Văn bản nhà trường / QUYẾT ĐỊNH / QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

Bài viết cùng chuyên mục

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai bổ sung dự toán chi Ngân sách nhà nước năm 2023
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức, người lao động của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • QUYẾT ĐỊNH Về việc điều chỉnh quy chế chi tiêu nội bộ năm học 2022 – 2023
 • Thảo luận

  Văn bản

  Đường dây nóng

  Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

  1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
  • Số điện thoại: 0389.373.655
  • Email: tcndienkhanh@gmail.com
  1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
  1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

  Lưu ý:

  • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Bản đồ vị trí

  Tư vấn  (24/7) 0258 3850574