Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

Khoa Kỹ thuật – Công nghệ

QUẢN LÝ HỒ SƠ CHUYÊN MÔN GIÁO VIÊN ONLINE

HỌC KỲ 1HỌC KỲ 2
Tiến độ đào tạo K10

Tiến độ đào tạo K11
Tiến độ đào tạo K10

Tiến độ đào tạo K11
Kế hoạch giảng dạy K10

Kế hoạch giảng dạy K11
Kế hoạch giảng dạy K10

Kế hoạch giảng dạy K11
Lịch kiểm tra KTMHLịch kiểm tra KTMH
NĂM HỌC 2020 – 2021
HỌC KỲ 1HỌC KỲ 2
Tiến độ đào tạo K11

Tiến độ đào tạo K12
Tiến độ đào tạo K11

Tiến độ đào tạo K12
Kế hoạch giảng dạy K11

Kế hoạch giảng dạy K12
Kế hoạch giảng dạy K11

Kế hoạch giảng dạy K12
Kế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn họcKế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn học
Kế hoạch GV cơ hữu năm học 2021 – 2022
NĂM HỌC 2021 – 2022
HỌC KỲ 1HỌC KỲ 2
Tiến độ đào tạo K12

Tiến độ đào tạo K13
Tiến độ đào tạo K12

Tiến độ đào tạo K13
Kế hoạch giảng dạy K12

Kế hoạch giảng dạy K13
Kế hoạch giảng dạy K12

Kế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn họcKế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn học
Kế hoạch GV năm học 2022 – 2023
NĂM HỌC 2022 – 2023
HỌC KỲ 1HỌC KỲ 2
Tiến độ đào tạo K13

Tiến độ đào tạo K14
Tiến độ đào tạo K13

Tiến độ đào tạo K14
Kế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn họcKế hoạch GV – kế hoạch KT kết thúc môn học
Kế hoạch GV năm học 2023 – 2024
NĂM HỌC 2023 – 2024

Đường dây nóng

Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

 1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Số điện thoại: 0389.373.655
 • Email: tcndienkhanh@gmail.com
 1. Ông Võ Thành Long: Phó Hiệu trưởng
 1. Ông Huỳnh Nhật Cường: Phó Giám đốc Trung tâm – Phụ trách trung tâm

Lưu ý:

 • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
 • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
 • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Bản đồ vị trí

 • Tuyển sinh 2022

 • Thống kê truy cập

  • 0
  • 12
  • 2.425
  • 5.708
  • 35.855
  • 165.841
 • Tư vấn  (24/7) 0258 3850574