Tuyển sinh ✨
Trang chủ / Văn bản - Điều hành / Văn bản nhà trường / Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với người tham gia Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

Ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với người tham gia Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp nghề Diên Khánh

Bài viết cùng chuyên mục

 • QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị trực thuộc Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Về việc ban hành Quy chế cung cấp và quản lý thông tin trên Trang thông tin điện tử Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Ban hành quy chế hoạt động Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
 • Quyết định v/v kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử của Trường TCN Diên Khánh
 • Thảo luận

  Đường dây nóng

  Nếu gặp vướng mắc, khó khăn đề nghị cá nhân, tổ chức gửi phản ánh, kiến nghị theo một trong các số điện thoại sau:

  1. Ông Nguyễn Xuân Tạo - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Diên Khánh
  • Số điện thoại: 0389.373.655
  • Email: tcndienkhanh@gmail.com
  1. Ông Huỳnh Xích Hổ: Phó Trưởng phòng Hành chính – Kế toán, Phụ trách Phòng Hành chính – Kế toán
  1. Ông Đỗ Hữu Triết: Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên

  Lưu ý:

  • Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt; ghi rõ nội dung phản ánh, kiến nghị.
  • Ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại (hoặc địa chỉ thư tín) của cá nhân, tổ chức có phản ánh, kiến nghị.
  • Không tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên qan đến khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Bản đồ vị trí

  Tư vấn  (24/7) 0258 3850574